Det sker i Gellerupparken

Huslejen forbliver den samme i Gellerupparken

Tirsdag den 22. september holdt Gellerupparken efterårets ordinære beboermøde - hvor budgettet for 2017 skulle godkendes.
Fra afdelingsbestyrelsen og administrationen blev der fremlagt et budget i balance, som betyder, at afdelingen ikke får nogen huslejestigning næste år.
 
Varmeopgørelser på vej i postkasserne
I disse dage modtager alle beboere i Gellerupparken opgørelserne over det individuelle forbrug af el, vand og varme, som hvert år bliver opgjort pr. den 1. juli- 30. juni.
De beboere, som har mindre forbrug, end der er blevet betalt aconto over huslejen i årets løb, får det for meget betalte beløb modregnet i oktober måneds husleje, mens de beboere, som har bruget mere, end der er opkrævet aconto, får beløbet pålagt november måneds husleje.

Gellerupparkens kalender

Afdelingsbestyrelsesmøde
Torsdag den 13. oktober kl. 18.30
Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
 
Afdelingsbestyrelsesmøde
Torsdag den 10. november kl. 18.30
Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
 
Afdelingsbestyrelsesmøde
Torsdag den 8. december kl. 18.30
Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
 
Følg med på Gellerupparkens Facebooks side - klik her
 

Om lejligheden

Må jeg holde dyr? Hvordan kommer jeg af med mit affald? Hvordan vedligeholder jeg min lejlighed? Hvad betyder B-ordning og råderet? Kan jeg få nyt køkken? Hvordan får jeg fat i viceværten?
Find svar på dine spørgsmål om din lejlighed i Gellerupparken. Klik her

Aktiv i Gellerup

Er du nysgerrig for at finde ud af, hvad er der sker i beboerhuset Yggdrasil, eller hvordan du får en nyttehave i Grønærten? Klik her
Eller vil du gerne vide, hvad afdelingsbestyrelsen laver? Klik her
Måske overvejer du at flytte til Gellerup? Klik
Se den senest udgave af Gellerupparkens Beboerhåndbog
fra december 2012 - Alt der er god at vide for nye beboere. Klik her
 
 

Visioner for Gellerupparken
Gellerupparken er en levende bydel præget af åbenhed, tryghed og mangfoldighed, hvor der er plads til alle.
Beboerne i Gellerupparken oplever et fællesskab, hvor hver enkel beboer, forening og ansat tager ansvar og ejerskab for vores område.

 

Nyheder fra Gellerup.nu

Gellerupparken, Afdeling 4, Brabrand Boligforening | Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand