Det sker i Gellerupparken

Premiere summermøde med fint fremmøde

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse inviterede den 22. marts alle beboere til at deltage i et summemøde i Foreningernes Hus - et beboermøde uden dagsorden, hvor beboerne kunne stille spørgsmål og komme med ideer.
Mere end 20 beboere mødte frem til det første møde af den slags - og de var med til at snakke om blandt andet udfordringerne med helhedsplanen, den kommende renovering og b-ordningen.
Alle var tilfredse med mødeformen - så der kommer nok et nyt summemøde til maj.

Gellerupparkens kalender

Afdelingsbestyrelsesmøde
Torsdag den 6. april kl. 18.30
Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
 
Beboermøde i Gellerupparken
Torsdag den 20. april kl. 19.00
Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
 
Følg med på Gellerupparkens Facebooks side - klik her
 

Om lejligheden

Må jeg holde dyr? Hvordan kommer jeg af med mit affald? Hvordan vedligeholder jeg min lejlighed? Hvad betyder B-ordning og råderet? Kan jeg få nyt køkken? Hvordan får jeg fat i viceværten?
Find svar på dine spørgsmål om din lejlighed i Gellerupparken. Klik her

Aktiv i Gellerup

Er du nysgerrig for at finde ud af, hvad er der sker i beboerhuset Yggdrasil, eller hvordan du får en nyttehave i Grønærten? Klik her
Eller vil du gerne vide, hvad afdelingsbestyrelsen laver? Klik her
Måske overvejer du at flytte til Gellerup? Klik
Se den senest udgave af Gellerupparkens Beboerhåndbog
fra december 2012 - Alt der er god at vide for nye beboere. Klik her
 
 

Visioner for Gellerupparken
Gellerupparken er en levende bydel præget af åbenhed, tryghed og mangfoldighed, hvor der er plads til alle.
Beboerne i Gellerupparken oplever et fællesskab, hvor hver enkel beboer, forening og ansat tager ansvar og ejerskab for vores område.

 

Nyheder fra Gellerup.nu

Gellerupparken, Afdeling 4, Brabrand Boligforening | Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand