Det sker i Gellerupparken

Afbrudt beboermøde udsat endnu en gang til 20. november
Det beboermøde, som mandag den 29. september blev mødet suspenderet, og som skulle være været genoptaget torsdag den 9. oktober, er blevet udsat endnu engang. Denne gang helt til torsdag den 20. november kl. 18.00 i Globus1.
Det blev meddelt alle beboere i Gellerupparken brev brev onsdag eftermiddag, efter en beslutning taget af et flertalt i afdelingsbestyrelsen.
Bestyrelsen ønsker, at der skal være endnu mere tid til at få tydeliggjort svar på nogle af de mange spørgsmål, som på det første møde var med til at skabe stor debat. Ikke mindst de spørgsmålstegn, der blev stillet til huslejegarantien, som blev stillet i forbindelse med vedtagelsen af Helhedsplanen tilbage i 2010 og 2011.
På mødet den 20. november skal der stadig stemmes, om de to blokke, der udpeget til ungdomsboliger, Bentesvej 1-11 og Lottesvej 10-16, skal omdannes til ungdomsboliger, eller om de to blokke skal rives ned, så der kan bygges nye ungdomsboliger, hvorefter der kan sættes gang i en omfattende renovering af boligerne.
Og der skal stemmes, om blokken, der skal sælges til ejerlejligheder, kan ændres fra Bentesvej 33-39 til Gudrunsvej 38-46.
 
Ekstra informationsmøder om helhedsplanen i Foreningernes Hus
Inden beboermødet den 20. november, hvor der blandt andet skal stemme om, hvorvidt de blå ungdomsblokke skal rives ned eller omdannes, inviteres interesserede beboer nu til tre forskellige informationsmøder med hver sit tema i forbindelse med helhedsplanen.
Det foregår onsdag den 29. oktober kl. 17-19 i Foreningernes Hus. Her er teamet økonomien omkring helhedsplanen. Torsdag den 6. november kl. 17-19 handler det om de blå blokke og tryghedsgaratien og torsdag den 13. november kl. 16.30-18.30 handler det om salg af lejligheder.
Alle beboere er velkomne.

Gellerupparkens kalender

Informationsmøde om Helhedsplanen og økonomien
Onsdag den 29. oktober kl. 17-19
i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
 
Informationsmøde om De blå blokke og tryghedsgarantien
Torsdag den 6. november kl. 17-19 
i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
 
Informationsmøde om salg af lejligheder
Torsdag den 13. november kl. 16.30-18.30
i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A

Afdelingsbestyrelsesmøde
Torsdag den 13. november kl. 19.00
i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
 
Beboermøde - udsat møde om ungdomsby og salg af boliger
Torsdag d. 20. november kl. 18.00
I GLOBUS1, Gudrunsvej 3A

Om lejligheden

Må jeg holde dyr? Hvordan kommer jeg af med mit affald? Hvordan vedligeholder jeg min lejlighed? Hvad betyder B-ordning og råderet? Kan jeg få nyt køkken? Hvordan får jeg fat i viceværten?
Find svar på dine spørgsmål om din lejlighed i Gellerupparken. Klik her

Aktiv i Gellerup

Er du nysgerrig for at finde ud af, hvad er der sker i beboerhuset Yggdrasil, eller hvordan du får en nyttehave i Grønærten? Klik her
Eller vil du gerne vide, hvad afdelingsbestyrelsen laver? Klik her
Måske overvejer du at flytte til Gellerup? Klik
Se den senest udgave af Gellerupparkens Beboerhåndbog
fra december 2012 - Alt der er god at vide for nye beboere. Klik her
 
 

Visioner for Gellerupparken
Gellerupparken er en levende bydel præget af åbenhed, tryghed og mangfoldighed, hvor der er plads til alle.
Beboerne i Gellerupparken oplever et fællesskab, hvor hver enkel beboer, forening og ansat tager ansvar og ejerskab for vores område.

 

Nyheder fra Gellerup.nu

  TV2OJ i Højesteret 
  Pige sparket i ansigtet 
  På tværs i foreningerne 
  Demonstration fredag aften 
  Infomøde: helhedsplanen hæver ikke huslejen 
Gellerupparken, Afdeling 4, Brabrand Boligforening | Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand