Det sker i Gellerupparken

Beboermøde med budget og afstemning om ny ungdomsbydel - udskudt
Endnu en gang er beboermødet blevet udskudt - i stedet for torsdag den 18. september holder Gellerupparken efterårets beboermøde mandag den 29. september kl. 19 i GLOBUS1.
Her skal beboerne godkende budgettet for 2015, som varsler en fastholdelse af den nuværende husleje. Og så skal der stemmes om, hvorvidt de to blokke, der udpeget til ungdomsboliger, Bentesvej 1-11 og Lottesvej 10-16, skal omdannes til ungdomsboliger, eller om de skal rives ned og bygges op som nye ungdomsboliger, og igangsættelsen af en renovering af boligerne samt salg af en blok til ejerlejligheder.
Der udsendes skriftlig indkaldelse med budget og forslagene om ungdombydelen mv. til alle beboere senest en uge før mødet holdes.

Gellerupparkens kalender

Eks. Afdelingsbest.-møde
Mandag d. 15. september kl. 15.00
i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A
 
Beboermøde med budget og 
afstemning om Ungdomsbydel
Mandag d. 29. september kl. 19.00
I GLOBUS1, Gudrunsvej 3A
 
Afdelingsbestyrelsesmøde
Torsdag d. 9. oktober kl. 19.00
I Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A

Om lejligheden

Må jeg holde dyr? Hvordan kommer jeg af med mit affald? Hvordan vedligeholder jeg min lejlighed? Hvad betyder B-ordning og råderet? Kan jeg få nyt køkken? Hvordan får jeg fat i viceværten?
Find svar på dine spørgsmål om din lejlighed i Gellerupparken. Klik her

Aktiv i Gellerup

Er du nysgerrig for at finde ud af, hvad er der sker i beboerhuset Yggdrasil, eller hvordan du får en nyttehave i Grønærten? Klik her
Eller vil du gerne vide, hvad afdelingsbestyrelsen laver? Klik her
Måske overvejer du at flytte til Gellerup? Klik
Se den senest udgave af Gellerupparkens Beboerhåndbog
fra december 2012 - Alt der er god at vide for nye beboere. Klik her
 
 

Visioner for Gellerupparken
Gellerupparken er en levende bydel præget af åbenhed, tryghed og mangfoldighed, hvor der er plads til alle.
Beboerne i Gellerupparken oplever et fællesskab, hvor hver enkel beboer, forening og ansat tager ansvar og ejerskab for vores område.

 

Nyheder fra Gellerup.nu

  Ingen vand i hanen på Gudrunsvej 
  Fritidspatruljen på hjul 
  Her er forlængelsen af Lottesvej 
  Videoovervågning hjælper på Toveshøj 
  Cirkus-tur er aflyst - indtil videre 
Gellerupparken, Afdeling 4, Brabrand Boligforening | Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand