Det sker i Gellerupparken

Beboermøde med regnskab og valg
Torsdag den 10. april holdes forårets beboermøde i Gellerupparken kl. 19.00 i Foreningernes Hus. Her skal beboerne præsenteres for regnskabet for 2013 og der skal vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Alle beboere er velkomne, men skal huske sundhedskort. Hvert lejemål har to stemmer. 
Læs afdelingsbestyrelsens beretning for det sidste halve år. Klik her
 
Gellerupparken genoptager samarbejdet om Helhedsplanen
Kommunens afgørelse i vejsagen om Tinesvej fik i november Gellerupparkens afdelingsbestyrelse til at tage en timeout i arbejdet med Helhedsplanen.
Først i februar med der holdt møde mellem repræsentanter fra afdelingensbestyrelsen og borgmesteren, og det var meget positivt. Borgmesteren opfordrede til, at der arbejdes mere med kommunikationen fra alle sider. Der er i den forbindelse ved at blive udarbejdet en kommunikationsplan. Og det blev aftalt, at alle aftaler skal skrives ned.
Afdelingsbestyrelsen vurderer, at der er kommet garantier nok til at genoptage samarbejdet.

Gellerupparkens kalender

Afdelingsbestyrelsesmøde
Konstitueringsmøde
Torsdag d. 24. april kl. 19.00
Beboerhus Yggdrasil, Dortesvej 35A

Afdelingsbestyrelsesmøde
Torsdag d. 8. maj kl. 19.00
Beboerhus Yggdrasil, Dortesvej 35A

Om lejligheden

Må jeg holde dyr? Hvordan kommer jeg af med mit affald? Hvordan vedligeholder jeg min lejlighed? Hvad betyder B-ordning og råderet? Kan jeg få nyt køkken? Hvordan får jeg fat i viceværten?
Find svar på dine spørgsmål om din lejlighed i Gellerupparken. Klik her

Aktiv i Gellerup

Er du nysgerrig for at finde ud af, hvad er der sker i beboerhuset Yggdrasil, eller hvordan du får en nyttehave i Grønærten? Klik her
Eller vil du gerne vide, hvad afdelingsbestyrelsen laver? Klik her
Måske overvejer du at flytte til Gellerup? Klik
Se den senest udgave af Gellerupparkens Beboerhåndbog
fra december 2012 - Alt der er god at vide for nye beboere. Klik her
 
 

Visioner for Gellerupparken
Gellerupparken er en levende bydel præget af åbenhed, tryghed og mangfoldighed, hvor der er plads til alle.
Beboerne i Gellerupparken oplever et fællesskab, hvor hver enkel beboer, forening og ansat tager ansvar og ejerskab for vores område.

 

Nyheder fra Gellerup.nu

  Gellerup går fri af fritids-besparelser 
  40 år med Gellerup Bibliotek 
  Legepladsen betyder alt for børnene 
  Gellerup-guider fik stor pris 
  Gellerup Bibliotek er et sted, hvor folk føler sig hjemme 
Gellerupparken, Afdeling 4, Brabrand Boligforening | Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand